drukpa, tây tạng, ladakh, ấn độ, naropa, hy mã lạp sơn, Leh, hemis

Hỗ trợ trực tuyến
 • Tuyến Tây Tạng - Ladakh Ms.Huyền 0931708828
 • Tuyến Ấn Độ - Srilanka - Myanmar Ms. Quỳnh 0931718818
 • Tuyến Bhutan - Nepal Ms. Trâm 0931218828 lantours02
 • Tuyến Trung Quốc - Ms. Dung 0916608828
 • Tuyến Châu Âu - Ms. Thảo 0912789168
 • Hotline 1900 633 989
 • Emailsales@lantours.vn
Video

Fanpage facebook
Bình luận mới nhất
  Chưa có bình luận mới
Lượt truy cập
 • Hôm nay 751
 • Tổng lượt truy cập 1,126,451

Lịch Sử Sáu Sức Trang Hoàng Naropa

Nguồn gốc sáu sức trang hoàng của Naropa bắt đầu từ thế kỷ thứ XI. Vào thời gian đó, Đại dịch giả Marpa Choekyi Lodroe xứ Lhodrak viếng thăm Ấn Độ ba lần, Nepal bốn lần. Tại hai nước, Ngài đã hạnh ngộ hàng trăm đại Đạo sư uyên thâm thành tựu. Hai Đạo sư chính là Đức Naropa, Đức Maitripa uyên thâm đã trao truyền cho Ngài các pháp quán đỉnh cùng tất cả giáo pháp tinh yếu về những nghĩa lý tối thượng của Kinh thừa và Mật thừa, các giáo pháp siêu phàm Đại Thủ Ấn và Sáu Pháp Du Già của Naropa.

Nhờ thành tựu viên mãn các pháp tu trên, Ngài đã thực chứng đại giác hoàn hảo tối thượng.Cuối cùng, Đức Naropa tuyên bố với ngài Marpa rằng: "Sự gia trì của Đạo sư Krishnacharya đã thổi sức sống cho các dòng phái phía Đông, Đạo sư Aryacharya ban phước cho các dòng phái ở phía Nam, nhà vua Indrabhodi truyền pháp cho các dòng phái ở phía Tây, còn ta gia trì cho các dòng phái ở phía Bắc - Miền Đất Tuyết. Con không còn việc gì ở đây nữa, hãy trở lại Tây Tạng. Ta trao truyền uy lực di sản cho con, trách nhiệm của con phải trông nom Nóc nhà Thế giới- Miền Đất Tuyết, đó là nơi rất nhiều đệ tử có căn khí đón nhận giáo pháp của ta".


 

Sau đó, Ngài Naropa ban cho Marpa các trang sức bằng xương đang đeo trên mình, một chuỗi tràng bằng ngọc ruby và nhiều pháp khí khác. Naropa đặt đôi bàn tay tôn quý của mình lên đầu Marpa gia trì và dặn dò, rồi Ngài nhập hành động chiến thắng siêu việt bất khả tư nghì khắp mười phương. Đức Marpa quay trở về Tây Tạng, hoằng truyền tinh túy của giáo pháp, chuyển bánh xe Pháp vô thượng diệu đem lại lợi ích cho vô số đệ tử. Ngài truyền trao toàn bộ pháp khẩu truyền cho "Bốn Đại Đệ Tử", trong đó có một vị tài năng thuyết pháp tuôn châu nhả ngọc là Ngok Toen Choeku Dorje (1036 - 1102). Vị đệ tử này được Marpa truyền lại bốn lớp Tantras đặc biệt: các kinh điển gốc, các nghi quỹ, các luận tạng và giáo pháp tinh yếu, nhiều pháp khí hỗ trợ thực hành pháp tu của Naropa và Sáu Sức Trang Hoàng. Đồng thời, Đức Marpa huyền ký với Ngok Toen rằng: "Con hãy gìn giữ những di bảo này. Với những đệ tử của con từ nay đến đời thứ bảy, người Thầy chỉ cần gia trì cách thức sử dụng linh chử thế nào đã là đủ".Đúng theo lời huyền ký, Sáu Sức Trang Hoàng được kính ngưỡng là những pháp khí thể hiện lòng sùng kính do các tổ sư của dòng Ngok bảo hộ cho tới đời thứ VII.Đến Tổ sư Ngok Toen Jangchub thứ đời VII của dòng Ngok (1360 –1446), Ngài hạnh ngộ Pháp Vương Kunga Peljor Gyalwang Drukpa đời thứ II. Ngài truyền lại cho Pháp Vương toàn bộ giáo pháp của dòng Ngok, Sáu Sức Trang Hoàng, bình quán đỉnh của Đạo sư Ngok cùng nhiều bảo vật khác. Ngài chứng minh Ngài Kunga Peljor là Pháp Vương của dòng phái: " Nay Giáo pháp trở về với đôi tay của Đức Thiên Long Chí Tôn!" Sau đó Ngài cũng tuyên bố rằng: ‘Bậc Thắng Giả Thiên Long chính là hóa thân Dức Naropa’. Kể từ đó, các hóa thân đời sau của Pháp Vương Gyalwang Drukpa kế thừa và thờ phụng Sáu Sức Trang Hoàng của Naropa với trọn lòng thành kính sâu xa. Các hóa thân Pháp Vương thường ban cho những ai có thiện duyên chiêm bái để họ tích lũy tăng trưởng công đức.


Trong Sáu Sức Trang Hoàng có chiếc mũ được bện bằng tóc của một trăm ngàn vị Dakini, Ngài Jamyang Chokyi Drakpa Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ III (1478 - 1522) đã nhận phẩm vật cúng dường này từ tay Dakini Sukhasiddihi. Sau đó, Ngài liền làm một vương miện giống như chiếc mũ Dakini cúng dường. Đức Pema Karpo toàn tri đời thứ IV (1527 - 1592) tập hợp sáu sức trang hoàng làm bằng ngọc báu. Vì vậy, những Sức Trang Hoàng oai nghiêm mà các Pháp Vương Gyalwang Drukpa đeo trên mình không chỉ là Sáu Sức Trang Hoàng của Naropa, chiếc mũ đội đầu Dakini cúng dường mà còn bao gồm vương miện và sáu sức trang hoàng làm bằng ngọc trai được làm bởi các đời Pháp Vương Gyalwang Drukpa (hiện thân của Bồ Tát Quán Âm và hóa thân nhiều lần của Đức Naropa). Khi tất cả bảo báu này được khoác lên mình các Pháp Vương Gyalwang Drukpa, những năng lực tâm linh kỳ diệu tỏa ra từ các sức trang hoàng này hòa hợp bất khả phân.Từ hóa thân này đến hóa thân khác, Pháp Vương Gyalwang Drukpa tối thắng đã khoác lên mình các sức trang hoàng linh thiêng ngân vang âm thanh giác ngộ. Đầu tiên, Ngài đón nhận tất cả các quán đỉnh và các truyền thừa kinh điển của dòng phái, Ngài miên mật thực hành tinh tiến thành tựu pháp của chư vị Bản Tôn và thành thục các pháp thiền định này. Tiếp đến nương các giáo pháp tinh yếu, Ngài tu Sáu Pháp Du Già của Naropa. Cuối cùng khi đã thành tựu thực chứng tối thắng, Ngài khoác lên mình các sức trang hoàng để gia trì cho những ngườI tín tâm để tích lũy tăng trưởng công đức.Cho tới ngày nay, Pháp Vương Gyalwang Drukpa tôn quý đời thứ XII đã hai lần khoác lên mình các sức trang hoàng này. Lần thứ nhất vào năm 1980 ngày mùng 10 tháng 5 âm theo lịch Tây Tạng để đáp lại lời thỉnh cầu thành tâm của Tăng Già và dân chúng Ladakh, Ngài đã cử hành đại lễ tại tự viện Hemis, Jangchub Choling. Ngài viên mãn đại nghi lễ mười ba Hóa Thần của bản tôn Chakrasamvara quang vinh, trong khi vẫn duy trì thiền định, Ngài khoác lên mình Sáu Sức Trang Hoàng tôn quý. Trong lúc đại chúng đang chiêm bái thì vô số điềm lành kỳ diệu xuất hiện, bầu trời ngập tràn cầu vồng ngũ sắc và rất nhiều linh ảnh thù thắng.
Lần thứ hai năm 1992, nhằm ngày mùng 10 tháng 5 âm theo lịch Tây Tạng, tại tự viện Hemis Jangchup Choeling, các vị Lama trình diễn nhiều vũ điệu "Cham" kỳ diệu linh thiêng để cử hành Pháp hội Tshe Chu kỷ niệm ân đức Đạo sư Liên Hoa Sinh.Đến ngày 11 âm theo lịch Tây Tạng, Ngài hoàn tất xong phần chuẩn bị cho đại lễ quán đỉnh mười ba Hóa Thần của bản tôn Chakrasamvara quang vinh trong khi Ngài đang giảng giáo pháp thâm diệu sâu xa. Ngày 12, Ngài khoác trên mình các Sức Trang Hoàng chính thức truyền quán đỉnh. Trong suốt buổi lễ, trước sự chứng kiến của toàn thể đại chúng, cầu vồng và vô số điềm lành thù thắng xuất hiện; có người nhìn thấy hai mặt trời, có người thấy ba, và có người lại thấy bảy mặt trời.Một lần nữa, Tăng đoàn và dân chúng xứ Ladakh nhất là Tăng đoàn và cư sĩ của tự viện Jangchoub Choeling ở Hemis và tự viện Thekchok Gon ở Chemray tha thiết thỉnh cầu được cung kính chiêm ngưỡng các sức trang hoàng quý báu có uy lực giải thoát. Pháp Vương từ bi chấp thuận và quyết định cử hành đại lễ vào ngày rằm tháng 5 năm Giáp Thân (2004) tại "Cung điện rộng lớn Sáu Sức Trang Hoàng của Naropa" ở Shey. Theo lời dạy của Ngài, đại lễ được tổ chức vào ngày mùng 8 âm lịch, mở đầu bằng pháp tu Kim Cương Tát Đỏa. Trong buổi lễ thiền định, tất cả tăng ni Phật tử cùng nhau trì tụng một trăm triệu biến Thần chú một trăm âm và một trăm ngàn biến Thần chú Ganachakra.Vào ngày 14, Ngài hướng dẫn chuẩn bị đại lễ quán đỉnh Quan Âm. Vào ngày rằm, Ngài khoác lên mình các Sức Trang Hoàng đại giải thoát và truyền quán đỉnh. Ngày 16, các Sức Trang Hoàng được an trí trong Mandala cho tất cả Tăng ni Phật tử có thể lần lượt chiêm ngưỡng một lần nữa và thụ nhận ân phúc của Các Sức Trang Hoàng tôn quý này. Chiều ngày 16 lễ Tán đàn được tổ chức để tôn vinh sự thành công rực rỡ của Đại Lễ thù thắng này. Tất cả thành viên tham dự đều ca múa và tán thán cúng dường.
Đại lễ kết thúc hòa hợp viên mãn với các bài kệ cầu nguyện cát tường.


Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác